Rendah Hati vs. Kesombongan

Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan (Mazmur 149:4) Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian (Amsal 29:23) Kata rendah hati disini diambil dari bahasa Ibrani “Anavah” yg menggambarkan kesederhanaan, kesabaran, ...

Read More